Εορτή Θεοφανείων

 

 Όρθρος, Θ. Λειτουργία και Μέγας Αγιασμός Θεοφανείων: 6:00 - 9:00
Ο Μέγας Αγιασμός θα διανέμεται σε μικρό ατομικό δοχείο ως εξής από τις 9:00πμ-2:00μμ.

δημοσιεύθηκε την 05/01/2021