"Η εικόνα της Αναστάσεως"

Τό ὀρθόδοξο δόγμα, ὅπως διαγράφεται ἀπό τήν ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας καί τήν ἑρμηνευτική διδασκαλία τῶν Πατέρων γιά τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, τό ἐκφράζει πλήρως ἡ βυζαντινή εἰκόνα....

Ἡ ὀρθόδοξη εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως, πού ἐπιγράφεται «ἡ εἰς Ἅδου κάθοδος», συνδέει δύο γεγονότα. Τό ἕνα εἶναι ἱστορικό καί τό ἄλλο ἐσχατολογικό: τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ «ἐν χρόνῳ» καί τή δική μας ἀνάσταση, τήν κοινή ἀνάσταση ὅλων μας, στά ἔσχατα.

(Δείτε εδώ όλο το κείμενο)

δημοσιεύθηκε την 08/04/2017