"Πάσχα είναι Διάβαση"

δη βρισκόμαστε πολύ κοντά στή μεγάλη γιορτή τοῦ Πάσχα. Καί, βέβαια, γιά μᾶς τούς Ὀρθοδόξους τό Πάσχα εἶναι ἡ μεγαλύτερη γιορτή τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Ὅμως, τό ἐρώτημα εἶναι ἄν καταλαβαίνουμε τό βαθύτερο νόημα αὐτῆς τῆς ἑορτῆς. Ἀπό τή μιά μεριά ἡ ἄγνοια και ἀπό τήν ἄλλη ἡ ἐμπάθειά μας ἐμποδίζουν νά καταλάβουμε σωστά τό θεολογικό καί πνευματικό νόημά της.…

(Δείτε εδώ όλο το κείμενο)

 

δημοσιεύθηκε την 08/04/2017