Αφιέρωμα στα 30χρονα της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής Αγίας Μαρίνης Άνω Ιλισίων

 "Ἡ   φ ω ν ή ..."

     Τή Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο Ναό μας με μεγάλη επιτυχία η ψαλτική εκδήλωση υπό τον τίτλο "Η φωνή...", που διοργανώθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την ίδρυση της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής Αγίας Μαρίνης Άνω Ιλισίων. Στην εισαγωγική ομιλία, η γραμματέας και δασκάλα της Σχολής κ. Θεοδώρα Μέξα-Καρδαμάκη πραγματοποίησε μια αναδρομή στα 30 και πλέον χρόνια λειτουργίας της Σχολής από την ίδρυσή της το 1986 μέχρι σήμερα.

          Ακολούθησε μουσική πανδαισία με τα ψάλματα του Χορού των "Ιλισιωτών Ψαλτών" με χοράρχη τον κ. Γρηγόριο Αναστασίου, σε τρείς ενότητες: 

α. "Ἡ φωνή μου" : φωνή δεήσεως

  • Φωνῇ μου πρός Κύριον ἐκέκραξα... (στίχος από το Μακάριος ανήρ, μέλος Δημητρίου Δοκειανού, ήχος πλάγιος του τετάρτου νεάγιε)
  • Κύριε, ἐκέκραξα πρός σέ, εἰσάκουσόν μου... (Κεκραγάρια και στιχολογία, μέλος Πέτρου Πελοποννησίου, ήχος πλάγιος του πρώτου ανεανες).

 

β. "Ἡ φωνή τῆς Ἐκκλησίας" : φωνή ἀγαλλιάσεως, φωνή ὄχλου πολλοῦ, φωνή ὑδάτων πολλῶν, φωνή βροντῶν ἰσχυρῶν

  • Ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως... (δοξαστικό των εσπερίων στιχηρών της Αγίας Μαρίνης, μέλος Γρηγορίου Αναστασίου κατά μίμησιν Πέτρου Φιλανθίδου, ήχος δεύτερος νεανες)
  • Ἀλληλούια - Ἐγώ εἰμί τό ἄλφα καί τό ὠμέγα... (Αλληλουιάριον με στίχους από το βιβλίο της Αποκαλύψεως, μέλος Γρηγορίου Στάθη, ήχος νενανώ)

 

γ. "Ἡ φωνή Κυρίου... ἐπί τῶν ὑδάτων, φωνή σάλπιγγος, φωνή αὔρας λεπτῆς"

  • Ἀνέβη ὁ Θεός... (Κοινωνικόν της Αναλήψεως, μέλος Πέτρου Πελοποννησίου, ήχος τέταρτος άγια)
  • Φωνή Κυρίου ἐπί τῶν ὑδάτων... (Ιδιόμελον των Θεοφανείων, μέλος Αλεξάνδρου Βυζαντίου, ήχος πλάγιος του τετάρτου νεάγιε)
  • Ανεανε... τεριρέμ (κράτημα το λεγόμενον "λεπτότατον", μέλος Ιωάννου Κουκουζέλη, ήχος πλάγιος του τετάρτου νεάγιε)

     Την αποφώνηση της εκδήλωσης πραγματοποίησε με λόγο ευλογητικό και επισφραγιστικό ο προϊστάμενος της ενορίας και ιδρυτής της Σχολής αιδεσιμολογιώτατος π. Κωνσταντίνος Καραϊσαρίδης, ο οποίος -αφού εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τους διδασκάλους, παλαιούς και νέους, της Σχολής- σχολιάζοντας το γεγονός της πρόσφατης αναγνώρισης της Σχολής από το Υπουργείο Πολιτισμού, ευχήθηκε πατρικά το έργο της Σχολής να εξακολουθήσει να παραμένει προσηλωμένο στην ουσία της σπουδής της Ψαλτικής τέχνης.

     Την εκδήλωση παρακολούθησε πλήθος φιλόμουσων ενοριτών και φίλων της ενορίας. 

δημοσιεύθηκε την 15/12/2017