"Άγιος ο Θεός" ... Αγγελοδίδακτα Μέλη (29 Μαΐου 2017)

   

     Ψαλτική εκδήλωση στη λήξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2016-2017 πραγματοποίησε ο Χορός Ψαλτών της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής Αγίας Μαρίνης 'Άνω Ιλισίων "Ιλισιώτες Ψάλτες", με χοράρχη τον Πρωτοψάλτη του Ναού και Διευθυντή της Σχολής κ. Γρηγόριο Αναστασίου. Η εκδήλωση έγινε τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2017 στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης 'Άνω Ιλισίων, και είχε ως τίτλο: 

"Ἅγιος ὁ Θεός" ... Ἀγγελοδίδακτα Μέλη

     Στο Προοίμιο της Ψαλτικής εκδήλωσης αναγνώστηκε κείμενο του κ. Αναστασίου το οποίο εισήγαγε τους φιλόμουσους θεατές στο θέμα της εκδήλωσης και αναφέρθηκαν τα βιβλικά και ιστορικά γεγονότα με τα οποία μας παρέδωσαν οι άγιοι 'Άγγελοι πολύ γνωστά μέλη, όπως η Δοξολογία, τα Αντίφωνα της λειτουργίας, ο Τρισάγιος ύμνος, ο Επινίκιος ύμνος, το "'Άξιον εστί" και το "Χαίρε Κεχαριτωμένη"

  

     Ακολούθησε το Ψαλτικό πρόγραμμα που περιλάμβανε τα ακόλουθα ψάλματα: 

1. "Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ..." (στίχοι της Δοξολογίας, μέλος Παναγιώτη Χρυσάφη του Νέου).  ΄Ηχος πλ. δ΄ νεάγιε.

2. "Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα τῷ Κυρίῳ....Σῶσον ἡμᾶς Υἱέ Θεοῦ..." (γ΄ αντίφωνο θ. λειτουργίας, μέλος Αποστόλου Κώνστα Χίου σε μεταγραφή Γρηγορίου Αναστασίου). Εισοδικόν "Δεῦτε προσκυνήσωμεν..." (μέλος αργόν Πέτρου Πελοποννησίου). ΄Ηχος β΄ νεανες.

3. "Δύναμις...Ἅγιος ὁ Θεός" (μέλος εκ του ασματικού τρισαγίου της δοξολογίας Ιακώβου Πρωτοψάλτου και παρεκβολή του Πρωτοψάλτου Παναγιώτου Νεοχωρίτη). ΄Ηχος πλάγ. β΄.

4. "Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος Σαββαώθ..." (ο επινίκιος ύμνος ψαλλόμενος στη θ. λειτουργία του Μ. Βασιλείου, μέλος Ιωάννου Γλυκέος σε σύντμηση Ιωάννου Πρωτοψάλτου). ΄Ηχος β΄ νεανες.

5.  "Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς..." (μεγαλυνάριο Θεοτοκίο ψαλλόμενο στη θ. λειτουργία του Ι. Χρυσοστόμου, μέλος Γρηγορίου Στάθη).  ΄Ηχος πλ. α΄ ανέανες.

6. "Χαῖρε Κεχαριτωμένη..." (β΄, γ΄ και δ΄ πόδες του Οκτάηχου μαθήματος Θεοτόκε Παρθένε, μέλος Πέτρου Μπερεκέτη). ΄Ηχος β΄ λέγετος, γ΄ νανα, δ΄ άγια.

     Κλείνοντας την εκδήλωση ο π. Κωνσταντίνος Καραϊσαρίδης αναφέρθηκε στη σημασία της παρουσίας των αγίων Αγγέλων στη λατρεία της Εκκλησίας και ιδιαιτέρως στη θεία λειτουργία, σχολίασε την απόδοση του Χορού και ευχήθηκε για ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία στο έργο του.

    

 

Ακούστε εδώ ένα απόσπασμα της ψαλτικής εκδήλωσης. 

δημοσιεύθηκε την 31/05/2017