Μέγας Κανών

Tην Τετάρτη 21 Μαρτίου καί ώρα 6.00 μ.μ. θα τελεσθεί η ακολουθία του Μεγάλου Κανόνος και θα ακολουθήσει  η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων (7-8:30 μ.μ.)

δημοσιεύθηκε την 19/03/2018