Ενορία Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Άνω Ιλισίων

Έναρξη μαθημάτων σχολ. έτους 2018-19 & Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σχολής Βυζαντινής Μουσικής

     Η πρώτη συνάντηση για το σχολικό έτος 2018-19 της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής Αγίας Μαρίνης Άνω Ιλισίων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 στις 7.00 μ.μ. στην έδρα της Σχολής (Λυκάβου 47, πλησίον Ι. Ν. Αγίας Μαρίνης). Την ίδια μέρα και ώρα θα γίνουν οι εγγραφές και ακροάσεις των Αρχαρίων, ενώ στις 8.00 μ.μ. θα γίνει ο  Α γ ι α σ μ ό ς  για την έναρξη της νέας χρονιάς. 

     Για το σχολικό έτος 2018-19 η Σχολή θα λειτουργήσει με το ακόλουθο Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων:

Τάξη

Δευτέρα

 Πέμπτη

Αἴθουσα

Α΄ (Ἀρχάριοι)

5.30-6.30 μ.μ.

 

Γ΄

Β΄1 (Ἀναστασιματάριο Ι)

5.00-6.00 μ.μ.

 

Α΄

Β΄2 (Ἀναστασιματάριο ΙΙ)

6.30-7.30 μ.μ.

 

Β΄

Γ΄ (Εἱρμολόγιο)

 

7.00-8.00 μ.μ.

Α΄

Δ΄ (Παπαδικὴ Ι – Στιχηράριο Ι)

6.00-7.00 μ.μ.

 

Α΄

Ε΄ (Παπαδικὴ ΙΙ – Στιχηράριο ΙΙ)

7.00-8.00 μ.μ.

 

Α΄

Σολφὲζ - Θεωρία Ευρωπαϊκής  Μουσικῆς

6.30-7.00 μ.μ.

 

Γ΄

Χορὸς Ψαλτῶν

8.00-9.30 μ.μ.

 

Α΄

 

 Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6942576845 (κ. Γρηγόριος Αναστασίου) και 6979448688 (κ. Θεοδώρα Μέξα-Καρδαμάκη).

δημοσιεύθηκε την 11/09/2018

Πτυχιακές και Διπλωματικές Εξετάσεις Σχολής Βυζαντινής Μουσικής (Ιούνιος 2018)

      Με επιτυχία διεξήχθησαν στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ι. Ν. Αγίας Μαρίνης Άνω Ιλισίων οι απολυτήριες -Πτυχιακές και Διπλωματικές- εξετάσεις για το σχολικό έτος 2017-2018. Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 30 Ιουνίου 2018 στην έδρα της Σχολής, και έλαβαν μέρος εννέα τελειόφοιτοι σπουδαστές, εκ των οποίων ένας υποψήφιος για Πτυχίο και οκτώ υποψήφιοι για Δίπλωμα. Η ορισθείσα από το Υπουργείο Πολιτισμού Επιτροπή αποτελείτο από τους: κ. Γρηγόριο Αναστασίου, Διευθυντή της Σχολής ως Πρόεδρο, και τους Καθηγητές Βυζαντινής Μουσικής κ.κ. Δημήτριο Μπαλαγεώργο,  Γεώργιο Στέρπη, Θεόδωρο Μαρουλάκη και Σεβαστή Μαζέρα ως μέλη. Το Υπουργείο Πολιτισμού εκπροσώπησε η κ. Γρηγορία Χριστοδουλοπούλου.

      Οι υποψήφιοι για Δίπλωμα υποβλήθηκαν αρχικά σε γραπτές θεωρητικές εξετάσεις και κατόπιν εξετάστηκαν στο ψαλτικό τους πρόγραμμα, καθώς και σε prima vista από το Δοξαστάριο του Πέτρου του Πελοποννησίου. Συνημμένα υπέβαλαν στην Επιτροπή και τις Διπλωματικές εργασίες που είχαν εκπονήσει. Τα ψαλτικά προγράμματα των υποψηφίων για Δίπλωμα περιλάμβαναν  μέλη του Ειρμολογίου, του Στιχηραρίου (Νέου Αργού και Παλαιού), της Παπαδικής (Νέου Συλλαβικού, Νέου και Παλαιού) καθώς και μέλη Καλοφωνίας, ως ακολούθως:

 Ειρμολόγιο:

Μεγάλυνον ψυχή μου -Ὦ τῶν ὑπὲρ νοῦν...,Τὰ τροπάρια τῆς θ΄ ὠδῆς τοῦ ἰαμβικοῦ κανόνος τῶν Θεοφανείων καὶ ἡ Καταβασία, μέλος Πέτρου Βυζαντίου καὶ Ἰωάννου Πρωτοψάλτου, ἦχος β΄.

Νεῦσον πρὸς ὕμνους...,Τὰ τροπάρια τῆς γ΄ ὠδῆς τοῦ ἰαμβικοῦ κανόνος τῶν Χριστουγέννων καὶ ἡ Καταβασία, μέος Πέτρου Βυζαντίου καὶ Ἰωάννου Πρωτοψάλτου, ἦχος α΄.

Ἀνοίξω τὸ στόμα μου, Τὰ τροπάρια τῆς α΄ ὠδῆς τοῦ κανόνος τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καὶ ἡ Καταβασία, μέλος Ἰωάννου Πρωτοψάλτου καὶ σὲ διπλὸ χρόνο κατὰ τοὺς νεωτέρους, ἦχος λέγετος.

Ἐν βυθῷ κατέστρωσε ποτε...,Τὰ τροπάρια τῆς α΄ ὠδῆς τοῦ ἀναστάσιμου κανόνος τῆς Ὑπαπαντῆς καὶ ἡ Καταβασία, μέλος Ἰωάννου Πρωτοψάλτου, ἦχος β΄.

Ἀναστάσεως ἡμέρα...,Τὰ τροπάρια τῆς α΄ ὠδῆς τοῦ κανόνος τῆς Ἀναστάσεως καὶ ἡ Καταβασία, μέλος Πέτρου Βυζαντίου καὶ Πέτρου Πελοποννησίου, ἦχος α΄.

Τῷ τὴν ἄβατον...,Τὰ τροπάρια τῆς α΄ ὠδῆς τοῦ κανόνος τῆς Μ. Δευτέρας καὶ ἡ Καταβασία, μέλος Πέτρου Βυζαντίου καὶ Πέτρου Πελοποννησίου, ἦχος β΄.

Νεύσει σου πρὸς γεώδη...,Τὰ τροπάρια τῆς α΄ ὠδῆς τοῦ ἀναστάσιμου κανόνος καὶ ἡ Καταβασία, μέλος Ἰωάννου Πρωτοψάλτου, ἦχος βαρὺς.

Ὁ τὰ ὕδατα πάλαι..., Τὰ τροπάρια τῆς α΄ ὠδῆς τοῦ ἀναστάσιμου κανόνος καὶ ἡ Καταβασία, μέλος Ἰωάννου Πρωτοψάλτου, ἦχος γ΄.

 Στιχηράριο (Νέο Αργό):

Βασιλεῦ οὐράνιε..., Δοξαστικὸν τῶν Αἴνων τῆς Πεντηκοστῆς Πέτρου Φιλανθίδου, ἦχος πλ. β΄.

Σήμερον ὁ Χριστὸς..., Καὶ νῦν τῶν Αἴνων τῶν Χριστουγέννων Πέτρου Φιλανθίδου, ἦχος β΄.

Μήτηρ μὲν ἐγνώσθης..., Δοξαστικὸν θεοτοκίον, μέλος Ἰωάννου Πρωτοψάλου, ἦχος βαρὺς διατονικός.

Τῶν νομικῶν διδαγμάτων..., Δοξαστικὸν τῶν Αἴνων τῶν ἁγίων Προπατόρων, μέλος Γεωργίου Ραιδεστηνοῦ, ἦχος πλ. δ΄.

Νάματα ἰορδάνεια..., Δοξαστικὸν τῶν αἴνων τῶν Θεοφανείων, μέλος Πέτρου Πελοποννησίου, ἦχος πλ. β΄.

Τὸ ἀπ’ αἰῶνος μυστήριον..., Δοξαστικὸν τῶν αἴνων τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, μέλος Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου, ἦχος β΄.

Ἰδοὺ σκοτία καὶ πρωί..., Ἑωθινὸν ζ΄, μέλος Γεωργίου Ραιδεστηνοῦ, ἦχος βαρὺς διατονικὸς.

Ὄρθρος ἦν βαθὺς..., δ΄ ἑωθινόν, μέλος Πέτρου Πελοποννησίου, ἦχος δ΄

 Στιχηράριο (Παλαιό):

Κύριε ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις..., δοξαστικὸν τῶν ἀποστίχων τῆς Μ. Τετάρτης, μέλος Ἰακώβου Πρωτοψάλτου, ἦχος πλ. δ΄.

Ἀναστάσεως ἡμέρα..., δοξαστικὸν τῶν αἴνων τῆς Ἀναστάσεως, μέλος Χρυσάφη τοῦ Νέου, ἦχος πλ. α΄.

Τῶ τριττῷ τῆς ἐρωτήσεως..., δοξαστικὸν τῶν ἁγίων ἀποστόλων, μέλος Ἰακώβου Πρωτοψάλτου, ἦχος δ΄.

Βίον ἄυλον ἐξησκημένη..., δοξαστικὸν τῶν αἴνων τῆς ἁγίας Αἰκατερίνης, μέλος Ἰακώβου Πρωτοψάλτου, ἦχος β΄.

Ἤδη βάπτεται κάλαμος..., δοξαστικὸν τῶν ἀποστίχων τοῦ Ὄρθρου τῆς Μ. Παρασκευῆς , μέλος Ἰακώβου Πρωτοψάλτου, ἦχος πλ. δ΄.

Δεῦτε ἅπαντες πιστοὶ πανηγυρίσωμεν..., δοξαστικὸν τῶν αἴνων τῆς Κυριακῆς τῶν Προπατόρων, μέλος Ἰακώβου Πρωτοψάλτου, ἦχος βαρὺς.

Παρῆλθεν ἡ σκιὰ..., δοξαστικὸν θεοτοκίον, μέλος Ἰακώβου Πρωτοψάλτου, ἦχος β΄.

Ὁ τὸν ἀμπελῶνα φυτεύσας..., Ἰδιόμελον τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς, μέλος Ἰακώβου Πρωτοψάλτου, ἦχος βαρὺς.

 Παπαδική (Νέο Συλλαβικό):

Ἐλεήσόν με ὁ Θεός, ὁ ν΄ ψαλμός, μέλος Θεοδώρου Φωκαέως, ἦχος βαρύς.

Εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον..., ἡ α΄ στάση τῶν Τυπικῶν, Πέτρου τοῦ Πελοποννησίου, ἦχος πλ. δ΄.

Αἰνεῖτε αὐτόν ἥλιος καὶ σελήνη…, στιχολογία τῶν Αἴνων Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, ἦχος πλ. β΄.

Θοῦ Κύριε…, στιχολογία τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἀναστασιματάριον Πέτρου Πελοποννησίου, ἦχος πλ. α΄.

Ἡ ἀσώματος φύσις…, στίχοι τοῦ Μ. Ἀποδείπνου, μέλος Πέτρου Πελοποννησίου, ἦχος πλ. β΄.

Μακάριος ἀνὴρ, ὁ τρίψαλμος τοῦ ἑσπερινοῦ σὲ μέλος συλλαβικὸ Γεωργίου Κρητός, ἦχος πλ. δ΄.

Θοῦ Κύριε…, στιχολογία τοῦ Ἑσπερινοῦ Ἰωάννου Πρωτοψάλτου, ἦχος α΄.

 Παπαδική (Νέα):

Δοῦλοι Κύριον..., Πολυέλεος Δανιὴλ Πρωτοψάλτου, ἦχος δ΄.

Ἐπὶ τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος..., Πολυέλεος Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, ἦχος γ΄.

Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς..., Δοξολογία Γεωργίου Κρητός, ἦχος πλ. δ΄.

Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς..., Δοξολογία Ἰακώβου Πρωτοψάλτου, ἦχος βαρύς.

Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς..., Δοξολογία Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, ἦχος πλ. δ΄.

Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς..., Δοξολογία Γερμανοῦ Νέων Πατρῶν, ἦχος λέγετος.

Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς..., Δοξολογία Γεωργίου Ραιδεστηνοῦ, ἦχος πλ. β΄.

Ἀνοίξαντός σου τὴν χεῖρα…, Ἀνοιξαντάρια Γεωργίου Ραιδεστηνοῦ, ἦχος πλ. δ΄.

 Παπαδική (Παλαιά):

Οἱ τὰ χερουβίμ..., Χερουβικὸ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, ἦχος α΄.

Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ..., Κοινωνικὸ Θεοφανείων, ἦχος βαρύς.

Οἱ τὰ Χερουβὶμ..., Χερουβικὸ Θεοφάνους Καρύκη, ἦχος πλ. α΄.

Ἤ­τω ἡ δό­ξα Κυ­ρί­ου..., Ἰ­ω­άν­νου Κου­κου­ζέ­λη, ἦ­χος πλ. δ΄.

Οἱ τὰ Χερουβὶμ..., Χερουβικὸ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου (αργό), ἦχος βαρύς.

Οἱ τὰ Χερουβὶμ..., Χερουβικὸ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου (αργό), ἦχος δ΄.

Αἰνεῖτε τὸν Κύριον..., Κοινωνικὸ Κυριακῶν, μέλος Ἰωάννου Κουκουζέλη, ἦχος πλ. α΄.

Τὴν γὰρ σὴν μήτραν..., μεγαλυνάριο Θεοτοκίο τῆς λειτουργίας του Μ. Βασιλείου, μέλος Ξένου Κορώνη σὲ σύντμηση Πέτρου Πελοποννησίου, ἦχος πλ. α΄ τετράφωνος.

 Καλοφωνία:

Χαῖρε κεχαριτωμένη... – Μαρία..., οἱ β΄ καί γ΄ πόδες ἀπὸ τὸ ὀκτάηχο μάθημα Θεοτόκε Παρθένε Πέτρου Μπερεκέτη, ἤχοι β΄  (λέγετος) καί γ΄.

Ἄνωθεν οἱ προφῆται..., μάθημα θεοτοκίον Ἰωάννου Κουκουζέλη, ἦχος βαρύς.

Θε­ὲ Τρι­σή­λι­ε μο­νάς..., μά­θη­μα τοῦ Πο­λυ­ε­λέ­ου Χουρ­μου­ζί­ου Χαρτοφύλα­κος, ἦ­χος γ΄.

Τό μῆλον τό εὔοσμον... – Χαῖρε ἡ τέξασα..., οἱ γ΄ καί δ΄ πόδες ἀπό τό ὀ­κτά­η­χο μά­θη­μα Ρό­δον τὸ ἀ­μά­ραν­τον, μέ­λος Χουρ­μου­ζί­ου Χαρτοφύλα­κος, ἤχοι γ΄ καί δ΄ (ἅγια).

Παιδοτόκον Παρθένον..., καλοφωνικὸς εἱρμὸς Ἰωάννου Πρωτοψάλτου καὶ ὁμόηχο κράτημα τοῦ αὐτοῦ, ἦχος γ΄.

Ἔφριξε γῆ..., καλοφωνικὸς εἱρμὸς Παναγιώτου Χαλάτζογλου καὶ ὁμόηχο κράτημα τοῦ αὐτοῦ, ἦχος πλ. α΄.

Παντάνασσα πανύμνητε..., καλοφωνικὸς εἱρμὸς Γερμανοῦ Νέων Πατρῶν καὶ κράτημα τοῦ Ἰακώβου Πρωτοψάλτου, ἦχος λέγετος.

Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶ..., ὁ δ΄ ποὺς τοῦ ὀκτάηχου μαθήματος Θεοτόκε Παρθένε Πέτρου τοῦ Μπερεκέτη, ἦχος δ΄.

      Ανάλογη διάρθρωση είχε και το πρόγραμμα του υποψηφίου για Πτυχίο.

Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος δεξιὰ ...,Τὰ τροπάρια τῆς α΄ ὠδῆς τοῦ ἀναστάσιμου κανόνος καὶ ἡ Καταβασία, μέλος Ἰωάννου Πρωτοψάλτου, ἦχος α΄  (ἀπό τό Εἱρμολόγιο)

Σήμερον ὁ Χριστὸς εν Βηθλεὲμ..., Καὶ νῦν τῶν αἴνων τῶν Χριστουγέννων μέλος Πέτρου Πελοποννησίου, ἦχος β ΄  (''από τό Νέο Ἀργό Στιχηράριο)

Θαυμαστὴ τοῦ Σωτῆρος..., Ἰδιόμελον τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς, μέλος Ἰακώβου Πρωτοψάλτου, ἦχος α΄ (ἀπό τό Παλαιό Στιχηράριο)

Θοῦ Κύριε…, στιχολογία τοῦ Ἑσπερινοῦ Ἰωάννου Πρωτοψάλτου, ἦχος δ΄ (ἀπό τήν Παπαδική, Νέο συλλαβικό μέλος)

Ἐπὶ τῶν ποταμῶν, πολυέλεος Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, ἦχος γ΄ (ἀπό τή Νέα Παπαδική)

Οἱ τὰ Χερουβὶμ..., Χερουβικὸ τῆς ἑβδομάδος, μέλος Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, ἦχος β΄ (ἀπό τήν Παλαιά Παπαδική)

Ἡ κάμινος σωτὴρ..., καλοφωνικὸς εἱρμὸς Ἀρσενίου τοῦ μικροῦ, ἦχος α΄ καὶ ὁμόηχο κράτημα τοῦ Ἰωάννου Πρωτοψάλτου (Καλοφωνία)

      Όλοι οι υποψήφιοι κρίθηκαν ικανοί για τους τίτλους σπουδών για τους οποίους εξετάστηκαν. Πτυχίο με βαθμό Άριστα (9,7) έλαβε ο Ιωάννης Λέκκας.

Οι υποψήφιοι που έλαβαν Δίπλωμα είναι οι εξής:  

  1. Λεωνίδας Ηλιόπουλος με βαθμό Άριστα (9,9)
  2. Στυλιανός Καλής με βαθμό Άριστα (9,5)
  3. Σωτήριος Κουτσούρης με βαθμό Άριστα (10) και Α΄  Βραβείο
  4. Θεοδώρα Μέξα με βαθμό Λίαν Καλώς (9,3)
  5. Βασίλειος Νικολακόπουλος με βαθμό Άριστα (9,6)
  6. Σπυρίδων Νικολακόπουλος με βαθμό Λίαν Καλώς (9,1)
  7. Δημήτριος Σαμπαζιώτης με βαθμό Άριστα (9,7)
  8. Χρήστος Σωτηρόπουλος με βαθμό Λίαν Καλώς (8,4)

   

 

   Οι υποφήφιοι που έλαβαν Δίπλωμα

δημοσιεύθηκε την 13/07/2018

"Tῷ τριττῷ τῆς ἐρωτήσεως..." (Ψαλτική εκδήλωση λήξης 2017-18)

     Τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 και ώρα 8 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η καταληκτήρια Ψαλτική εκδήλωση της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής Αγίας Μαρίνης Άνω Ιλισίων για το διδακτικό έτος 2017-18, με τίτλο: 

"Τῷ τριττῷ τῆς ἐρωτήσεως..." 

ἤ  Τα πρωτοκάρπια της σχολής

     Ο Χορός Ψαλτών της Σχολής "Ἰλισιῶτες Ψάλτες" απέδωσε μέλη από την ύλη των προγραμματισμένων Διπλωματικών εξετάσεων της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής Αγίας Μαρίνης Άνω Ιλισίων, οι οποίες διεξήχθησαν στις 30 Ιουνίου 2018. 

      Διαβάστε εδώ το προλόγισμα της εκδήλωσης, κείμενο του Πρωτοψάλτου και Χοράρχη κ. Γρηγορίου Αναστασίου, που αναγνώστηκε στην έναρξη της εκδήλωσης.

δημοσιεύθηκε την 28/05/2018

"Η φωνή..." - Εκδήλωση για τα 30 χρόνια της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής

     Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Αγίας Μαρίνης Άνω Ιλισίων, κατά το διδακτικό έτος 2016-17 συμπλήρωσε 30 χρόνια από την ίδρυσή της. Με αφορμή το γεγονός αυτό, θα πραγματοποιηθεί επετειακή εκδήλωση-αφιέρωμα στα 30χρονα της Σχολής τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 7.00 μ.μ. στον Ι. Ναό Αγίας Μαρίνης Άνω Ιλισίων (Εθν. Αντιστάσεως 29, 7η στάση). 

 

 

 * Η γραμματέας και δασκάλα της Σχολής κ. Θεοδώρα Μέξα-Καρδαμάκη θα παρουσιάσει το ιστορικό της Σχολής

 *  Οι "ΙΛΙΣΙΩΤΕΣ ΨΑΛΤΕΣ" θα ερμηνεύσουν ψάλματα με θέμα "Η φωνή" (ἡ φωνή μου -  η φωνή της Εκκλησίας - φωνή Κυρίου)

 * Την εκδήλωση θα επισφραγίσει με ευλογητική αποφώνηση ο ιδρυτής της Σχολής πρωτοπρ. Κωνσταντίνος Καραϊσαρίδης, Αναπληρωτής καθηγητής Α.Π.Θ.

δημοσιεύθηκε την 04/12/2017

Πρόγραμμα μαθημάτων Σχολής 2017-18

Για το διδακτικό έτος 2017-2018 η λειτουργία των τμημάτων της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής Αγίας Μαρίνης ΄Άνω Ιλισίων έχει ως εξής: 

ΔΕΥΤΕΡΑ

5.30-6.30 μ.μ.:  Τάξη Α΄ (Αναστασιματάριο Ι) - Διδάσκει ο κ. Γρηγόριος Αναστασίου

6.30-7.30 μ.μ.:  Τάξη Β΄ (Αναστασιματάριο ΙΙ) - Διδάσκει ο κ. Γεώργιος Βασιλειάδης

     Τάξη Δ΄ (Παπαδική Ι - Δοξαστάριο Ιακώβου) - Διδάσκει ο κ. Σιλουανός Μπραζιτίκος

     Τάξη Ε΄ (Παπαδική ΙΙ - Παλαιό Στιχηράριο Ι - Καλοφωνία Ι) - Διδάσκει ο κ. Γρηγόριος Αναστασίου

7.30-8.30 μ.μ.:  Τάξη Αρχαρίων (Προθεωρία) - Διδάσκει η κ. Θεοδώρα Μέξα-Καρδαμάκη

7.30-9.30 μ.μ.:  Θέματα Θεωρίας - Δοκιμές του Χορού Ψαλτών "Ιλισιώτες Ψάλτες" - Διδάσκει ο κ. Γρηγόριος Αναστασίου

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

6.15-7.00 μ.μ.:  Σολφέζ - Θεωρία Ευρωπαϊκής Μουσικής - Διδάσκει η κ. Θεοδώρα Μέξα-Καρδαμάκη

7.00-8.30 μ.μ.:  Τάξη ΣΤ΄- Διπλώματος (Παπαδική ΙΙΙ - Παλαιό Στιχηράριο ΙΙ - Καλοφωνία ΙΙ) - Διδάσκει ο κ. Γρηγόριος Αναστασίου

 

ΠΕΜΠΤΗ: 

7.00-8.00 μ.μ.:  Τάξη Γ΄ (Ειρμολόγιο - Νέα Παπαδική) - Διδάσκει ο κ. Γεώργιος Βασιλειάδης

 

 

δημοσιεύθηκε την 04/10/2017