Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ι. Ν. Αγίας Μαρίνης Άνω Ιλισίων

  

 

 Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης Ἄνω Ιλισίων ἱδρύθηκε καὶ λειτούργησε γιὰ πρώτη φορὰ κατὰ τὸ διδακτικὸ ἔτος 1986-87, μὲ τὴν εἰσήγηση καὶ εὐλογία τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ αἰδεσιμολογιωτάτου πρωτοπρεσβυτέρου π.  Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη,  καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ἀπὸ τὴν ἵδρυσή της ὣς τὸ 2005 Διευθυντὴς τῆς Σχολῆς ἦταν ὁ κ. Ἀθανάσιος Βουρλῆς, Πρωτοψάλτης και καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν. Ἔκτοτε τὴ Σχολὴ διευθύνει ὁ κ. Γρηγόριος Ἀναστασίου, Πρωτοψάλτης και Διδάκτωρ Βυζαντινῆς Μουσικολογίας. Στή Σχολή διδάσκουν μαζί μέ τόν κ. Ἀναστασίου, ὁ κ. Γεώργιος Βασιλειάδης, Δρ. Μαθηματικῶν, ἐκπαιδευτικός, Διπλωματοῦχος Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς καὶ Λαμπαδάριος του Ἱ. Ναοῦ,  καὶ ἡ κ. Θεοδώρα Μέξα-Καρδαμάκη, ἐκπαιδευτικός, πτυχιοῦχος τοῦ Ὡδείου Ἀθηνῶν καὶ Διπλωματοῦχος Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς. Κατὰ τὰ 32 καὶ πλέον χρόνια λειτουργίας τῆς Σχολῆς, ἔχουν ἐγγραφεῖ καὶ φοιτήσει σ' αὐτὴν περισσότεροι ἀπὸ 700 μαθητές, πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους εἶναι φοιτητὲς προερχόμενοι ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ ἄλλες χῶρες. 

     Παράλληλα μὲ τὴν διδασκαλία της Βυζαντινής Μουσικής, κύρια φανέρωση τῆς Σχολῆς ἀποτελεῖ ὁ Χορὸς Ψαλτῶν της Σχολής, οι "Ιλισιώτες Ψάλτες", ποὺ συγκροτεῖται ἀπὸ τοὺς μαθητές της καὶ ψάλλει τακτικὰ στις Κυριακάτικες ἀκολουθίες στὴν Ἁγία Μαρίνα. Ὁ ἴδιος Χορὸς διευρυνόμενος καὶ μὲ ἀποφοίτους καὶ ἄλλους φίλους ψάλτες τῆς Σχολῆς πραγματοποιεῖ ἢ συμμετέχει συχνότατα σὲ ἐκδηλώσεις συναυλιακοῦ ἢ λατρευτικοῦ χαρακτήρα ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς ἐνορίας. Ἀπό τήν ἵδρυση τῆς Σχολῆς ὣς σήμερα μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀπαριθμήσει πάνω ἀπό 150 τέτοιες ἐκδηλώσεις.

     Ἡ Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς Ἁγίας Μαρίνης Ἄνω Ἰλισίων εἶναι ἀναγνωρισμένη ἀπό τό Κράτος (ΦΕΚ 2192 Β΄ και 3170 Β΄). Τελεῖ ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Ὀρθόδοξου Χριστιανικοῦ Μορφωτικοῦ κα Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου "Ἡ Ἁγία Μαρίνα Ἄνω Ἰλισίων" πού ἀποτελεῖ Νομικό Πρόσωπο Ἰδιωτικοῦ Δικαίου Μή Κερδοσκοπικοῦ Χαρακτήρα.

 

    Από το διδακτικό έτος 2017-2018 η διάρθρωση των σπουδών στη Σχολή περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:

  • Τάξη Α (Αρχαρίων-Προπαρασκευαστική 1ο έτος) (Προθεωρία της Ψαλτικής, μέλη συλλαβικά και γυμνάσματα): Δευτέρα 7.30-8.30 μ.μ. - Διδάσκει η κ. Θεοδώρα Μέξα-Καρδαμάκη
  • Τάξη Β1 (2ο έτος) (Αναστασιματάριο  Ι - οι διατονικοί  ήχοι): Δευτέρα 6.30-7.30 μ.μ. - Διδάσκει ο κ. Γρηγόριος Αναστασίου
  • Τάξη Β2 (3ο έτος) (Αναστασιματάριο ΙΙ - χρωματικοί & εναρμόνιοι ήχοι): Δευτέρα 5.30-6.30 μ.μ. - Διδάσκει ο κ. Γρηγόριος Αναστασίου
  • Τάξη Γ΄ (4ο έτος) (Γ1-Ειρμολόγιο και Γ2-Νέα Παπαδική): Δευτέρα 6.30-7.30 μ.μ. - Διδάσκουν ο π. Βασίλειος Νικολακόπουλος και ο κ. Γεώργιος Βασιλειάδης
  • Τάξη Δ΄ (5ο έτος) (Παπαδική  Ι - Δοξαστάριο Ιακώβου): Δευτέρα 7.30-8.30 μ.μ. - Διδάσκουν ο π. Βασίλειος Νικολακόπουλος και ο κ. Γεώργιος Βασιλειάδης
  • Τάξη Ε΄ (6ο έτος) (Παπαδική ΙΙ - Π. Στιχηράριο Ι - Καλοφωνία Ι - ετοιμασία για Πτυχίο) - Τάξη ΣΤ΄- Διπλώματος (7ο έτος) (Παπαδική ΙΙΙ - Π. Στιχηράριο ΙΙ - Καλοφωνία ΙΙ): Δευτέρα 7.30-8.30 μ.μ. - Διδάσκει ο κ. Γρηγόριος Αναστασίου
  • Θέματα Θεωρίας - Δοκιμές Χορού Ιλισιωτών Ψαλτών: Δευτέρα 8.30-10.00 μ.μ. - Διδάσκει ο κ. Γρηγόριος Αναστασίου
  • Σολφέζ-Θεωρία Ευρωπαϊκής Μουσικής (για τους υποψηφίους για Πτυχίο/Δίπλωμα):  Δευτέρα 7.00-7.30 μ.μ. - Διδάσκει η κ. Θεοδώρα Μέξα-Καρδαμάκη

 ⇒ Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιείται κάθε χρόνο, για το λόγο αυτό θα προηγείται ανακοίνωση πριν την έναρξη εκάστου σχολικού έτους.

΄Έναρξη μαθημάτων της Σχολής:  την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου εκάστου έτους.

Κατατακτήριες εξετάσειςΕντός του μηνός Οκτωβρίου (για την ακριβή ημερομηνία θα προηγείται ανακοίνωση). Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στη Σχολή μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων, παρακαλούνται να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους στα τηλ. 6942576845 (κ. Γρηγόριος Αναστασίου) και 6979448688 (κ. Θεοδώρα Μέξα),  ή στο mail της Σχολής:  agiamarina.psaltiki@gmail.com

Ηλεκτρονική Φόρμα εγγραφής: Μπορείτε να κάνετε αίτηση εγγραφής στη Σχολή συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τη σχετική φόρμα