Σήμερα την Σάββατο, 23/10/2021 εορτάζει:

Ο άγιος απόστολος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος

     Σήμερα η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του αγίου αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Ο άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος είναι ο πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων και ο συγγραφεύς της πρώτης από τις επτά καθολικές επιστολές της Καινής Διαθήκης. Το θεόπνευστο αυτό ιερό κείμενο είναι το κήρυγμα της ζωντανής και εμπράκτου πίστεως. «...Ἡ πίστις, ἐάν μή ἔργα ἔχῃ νεκρά ἐστί καθ΄ ἑαυτήν», λέει ο άγιος απόστολος. Πραγματικά, καμμίαν αξία δεν έχει η πίστη, όταν δεν εκδηλώνεται σε έργα αγάπης. Είναι νεκρή και άκαρπη και ο χριστιανός που λέει πως έχει πίστη και δεν έχει τα έργα της πίστεως, μοιάζει με το δένδρο, που ενώ έχει ρίζα καλή, όμως δεν κάνει καρπό. Ο Ιησούς Χριστός είπε πως τους ανθρώπους τους καταλαβαίνομε όπως και τα δένδρα, από τους καρπούς των — «ἐκ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς». Χριστιανός με πίστη ζωντανή είναι δένδρο «παρά τάς διεξόδους τῶν ὑδάτων»· με πολλούς και καλούς καρπούς.


Απόσπασμα από το βιβλίο "Μικρός Συναξαριστής" του Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης κυροῦ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Λ. ΨΑΡΙΑΝΟΥ