Πρόγραμμα Ψυχοσάββατου

 

- Τήν Παρασκευή 02/06 το Τρισάγιο θα τελεστεί μετά τον Εσπερινό (7:00 μ.μ.).

- Το Σάββατο 03/06 το Τρισάγιο θα τελεστεί μετά τη Θ. Λειτουργία (7:30 - 9:15 π.μ.).

 

δημοσιεύθηκε την 28/05/2023