Σήμερα την Παρασκευή, 22/06/2018 εορτάζει:

Ο άγιος Ευσέβιος, ο Σαμοσάτων

Του αγίου Ευσεβίου, επισκόπου Σαμοσάτων, η Εκκλησία εορτάζει, σήμερα τη μνήμη. Ο άγιος Ευσέβιος ήταν στενός φίλος του Μεγάλου Βασιλείου και του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και στάθηκε από τους μεγάλους υπερασπιστάς της ορθής πίστεως. Ούτε απειλές ούτε εξορίες τον φόβισαν, μα ούτε και μίσος αφήκε να βρη θέση στην ψυχή του για κείνους που του έκαναν κακό. Μια γυναίκα φανατισμένη τον χτύπησε στην κεφαλή κι από κείνο το χτύπημα πέθανε με τα λόγια στο στόμα του, που είπε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό· «Πάτερ αφες αύτοίς· ού γάρ οίδασι τί ποιουσι». Και με κείνα τα λόγια που έλεγε ο πρωτομάρτυς Στέφανος, όταν τον λιθοβολούσαν «Κύριε, μη στήσης αυτοίς την αμαρτίαν ταύτην». Ένας άγιος και ηρωικός βίος υπέρ της πίστεως, τελειώνει πάντα με άγιο και μεγαλόψυχο τρόπο. Σε μια του επιστολή ο Μέγας Βασίλειος γράφει προς τον Ευσέβιο· «Οίδα τους μυρίους πόνους σου, ους ανέτλης υπέρ των Εκκλησιών του Θεού».


Απόσπασμα από το βιβλίο "Μικρός Συναξαριστής" του Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης κυροῦ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Λ. ΨΑΡΙΑΝΟΥ