Αρχική » Σχολή Βυζαντινής Μουσικής » Ψηφιακός δίσκος "Αλληλούια"

Ψηφιακός δίσκος "Αλληλούια"

Ψηφιακός δίσκος  " Ἀλληλούια"  

Ψηφιακός δίσκος - έκδοση του Ι. Ναού Αγ. Μαρίνης Άνω Ιλισίων με θέμα τη μελοποιητική μεταχείριση του ύμνου "Αλληλούια" στην ψαλτική και στην λειτουργική πράξη.  Η έκδοση αποτελεί καρπό της θεματικής μελέτης που έγινε στη Σχολή μας κατά τη σχολική περίοδο 2009-2010. Περιλαμβάνει: 

- Εισήγηση του π. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη με θέμα: "Θεολογική, λειτουργική και πνευματική προσέγγιση του Αλληλούια".

-Μελέτη του Γρηγορίου Αναστασίου με θέμα: "Η μεταχείριση του Αλληλούια στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία".

- Επιλογή μελῶν από όσα μελετήθηκαν στο πλαίσιο των μαθημάτων και παρουσιάστηκαν στο τέλος της χρονιάς σε ιδιαίτερη ψαλτική εκδήλωση των Ιλισιωτών Ψαλτών στην Αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου "Παρνασσός" (18/6/2010).

΄Ένα απόσπασμα από το δίσκο:  Ἀλληλούια του Νυμφίου, ήχος πλ. δ΄, μέλος αργό αρχαίο και μέλος σύντομο.  (προτιμ. φυλλομ. Internet Explorer)