Δ΄ Ημερίδα Σχολής Βυζαντινής Μουσικής (9/6/2018)

        Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Ιουνίου 2018 (10.00-14.00) η Δ΄ Ημερίδα της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής Αγίας Μαρίνης Άνω Ιλισίων, στην οποία μαθητές της Σχολής υποψήφιοι για τις Πτυχιακές και Διπλωματικές εξετάσεις, ανέπτυξαν Θέματα Θεωρίας της Ψαλτικής. 

     Τό πρόγραμμα της Ημερίδας ήταν το ακόλουθο: 

 

Δ΄ Ἡμερίδα· «Θέματα Θεωρίας τῆς Ψαλτικῆς»

 Σάββατο 9 Ἰουνίου 2018, Ἱ. Ν. Ἁγίας Μαρίνης Ἄνω Ἰλισίων (Αἴθ. Διαλέξεων)

 Προγραμμa

 10.00   Ἔναρξη τῆς Ἡμερίδας. Προσλαλιὰ τοῦ π. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη  

 

Πρώτη Συνεδρία. Πρόεδρος· Γεώργιος Βασιλειάδης

10.30  Γρηγόριος Ἀναστασίου· «‘Φωνή ἐστι ἀπήχημα τεθησαυρισμένου        πνεύματος’: Τεχνικὲς προϋποθέσεις τῆς ψαλμωδίας»         

11.00   Θεοδώρα Μέξα-Καρδαμάκη·  «Ἡ παραγωγὴ τῶν Ἤχων»

11.15   Λεωνίδας Ἠλιόπουλος, «Τὰ γένη καὶ εἴδη τῆς μελοποιίας σὲ συνάρτηση μὲ τὴν Ὀκταηχία»

11.30 – 11.45  Διάλειμμα – Καφὲς

 

Δεύτερη Συνεδρία. Πρόεδρος· Σιλουανὸς Μπραζιτίκος

 11.45  Στυλιανός Καλῆς, «Περὶ τοῦ ἐναρμονίου γένους διαστημάτων. Ἰστορικοθεωρητικὴ παρουσίαση» 

12.00   Βασίλειος Νικολακόπουλος, «Οἱ κλάδοι τοῦ δ΄ ἤχου»

12.15   Χρῆστος Σωτηρόπουλος, «Ὁ ἦχος λέγετος»

12.30   Δημήτριος Σαμπαζιώτης, «Περὶ χροῶν γενικῶς καὶ τῶν συγκεκριμένων τριῶν· σπάθης, ζυγοῦ καὶ κλιτοῦ»

12.45   Σπυρίδων Νικολακόπουλος, «Οἱ κλάδοι τοῦ βαρέος ἤχου»

13.00   Σωτήριος Κουτσούρης, «Τὰ γένη καὶ εἴδη τῆς ἑλληνικῆς ρυθμοποιίας»

13.15   Συζήτηση

ø

 13.30   Διαγωνισμὸς Μελοποιίας.

Ὁ Γρηγόριος Ἀναστασίου ἔψαλε τὰ μελοποιήματα τῶν μαθητῶν μὲ θέμα Ἀλληλουιάριον τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ἐπιλέχθηκε ἀπὸ τὴν ὁμήγυρη τὸ «καλύτερο».

 14.00  Λήξη τῆς Ἡμερίδας

 øøø

 

 

 

δημοσιεύθηκε την 09/06/2018